תלמידי הרב תחומי עמל כעביה החליטו לשפץ את חצר בית הספר הפנימית בעצם.
לשם כך גייסו כספים מהההורים, תכננו……..