חינוך חברתי

הפוסט למחיקה של יפה

ניגזעכסלייהלילעיכליעכ

חצר בית הספר

תלמידי הרב תחומי עמל כעביה החליטו לשפץ את חצר בית הספר הפנימית בעצם. לשם כך גייסו כספים מהההורים, תכננו……..