מגמת תקשוב – סמלי השאלונים החדשים

30%
30% יחידה פנימית(תקשוב א’) – 791283.
70%
70% הערכה חיצונית(תקשוב ב’-ג’ – 791381.
פרויקטים
3 יח”ל – 794387.

5 יח”ל – 794589.
מבנה מגמת תקשוב
מתוך אתר המגמה במשרד החינוך:

התכנית מיועדת לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י’ בתשע”ה ובנויה בהתאם למדיניות משרד החינוך ללמידה משמעותית.

תלמידי כיתה י”א וכיתה י”ב ייבחנו בתשע”ה ובתשע”ו לפי תכנית ההלימה שפורסמה בתשע”ד.

מקצוע מערכות תקשוב הוא מקצוע היררכי המחייב למידה סדורה ורציפה על מנת להבין לעומק את התחום הן בנושאים התאורטיים והן בנושאים המעשיים, המחייב עבודת מעבדה (Hands-on).

לאור כל זאת בצענו גם את חלוקת התכנים במערכות תקשוב עניין ההיבחנות, דהיינו ל- 70% היבחנות חיצונית ול- 30% היבחנות פנימית.

נושאי החובה הם “מערכות תקשוב ב’ ” ו”מערכות תקשוב ג'” והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית.

הנושא “יחידת התנסות במעבדה”, המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית.

להלן מתווה הלימודים במקצוע “מערכות תקשוב” המיועד לתלמידים שיחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י’ בשנה”ל תשע”ה.